COVID-19 Certifikovaný Antigénový test zo SLÍN- senzitivita: 98,04%, špecificita: 99,33%.

| 0

COVID-19 Certifikovaný Antigénový test zo SLÍN- senzitivita: 98,04%, špecificita: 99,33%.

COVID-19 Certifikovaný Antigénový test zo SLÍN- senzitivita: 98,04%, špecificita: 99,33%.

Leave a Reply