V prípade reklamácie prosíme o vyplnenie formulára. Bez správne vyplneného formulára sa čas reklamácia predĺži, resp. tovar nebude prijatý na reklamáciu.Detaily o výrobku

Dátum kúpy tovaru (podľa faktúry)

Názov výrobku (podľa faktúry)

Číslo faktúry (podľa faktúry)

Sériové číslo zariadenia

Detaily reklamujúceho

E-mail:

Názov firmy:

IČO:

Mesto:

Kontaktná osoba:

Telefónne číslo:

Popis poruchy:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov