Vážení zákazníci. Prinášame Vám manuál, ktorý rieši problém s tlačou pokladničných dokladov z novej aplikácie Finančnej správy VRP 2.

Ak Vaša tlačiareň netlačí správne pokladničné doklady z aplikácie VRP 2 (problém nastával zväčša pri tlači QR kódu, ktorý nebol na pokladničnom doklade vytlačený) postupujte pri prechode z aplikácie VRP Pokladnica na VRP 2 takto:

– Na stránke https://epokladna.sk/produkt/ap02v2-tlaciaren-tlacova-sluzba-pre-tlac-z-vrp-2-pre-exvan-minipos-02/ si objednajte aktualizáciu tlačového drivera pre Vašu tlačiareň. Cena drivera záleží od toho, kedy ste si tlačiareň zakúpili.

– po objednávke a zaplatení za tlačový driver pristúpte k inštalácii:

1) Uistite sa, že máte prihlasovacie údaje do aplikácie VRP2 (sú také isté ako do aplikácie Pokladnica). POZOR! Ak sa do aplikácie VRP Pokladnica prihlasujete PIN-om, tak do aplikácie VRP2 sa budete musieť prihlásiť Login-om a heslom, PIN pri prvom prihlásení sa nebude stačiť (neskôr samozrejme prihlásenie sa PIN-om je možné nastaviť).

2) Nainštalujte si z Google Play Obchodu aplikáciu VRP2 – https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.financnasprava.vrp.v2.

3) Nainštalujte si aplikáciu AP02V2 tlačiareň pre tlač z MiniPOS AP02 z linku: https://epokladna.sk/APK/ap02.apk (verzia Androidu musí byť minimálne 6.0, na starších Androidoch aplikácia nemusí správne pracovať)
    3a) voliteľne – odinštalujte si aplikáciu ExVAN Tlač alebo VRP driver ak tieto máte nainštalované (toto nie je nutné, staré tlačové ovládače môžete odinštalovať aj neskôr)
    3b) spustite si tlačovú službu AP02V2 tlačiareň, ak táto nie je spustená

4) Spustite si aplikáciu AP02V2 tlačiareň a nastavte si ju takto:
        a) vložte Vaše DIČ a klepnite na “Uložiť” – zobrazí sa hláška “Platná licencia” 
        b) klepnite na “Otestovať tlač”
        c) mal by sa Vám vytlačiť dokument – skontrolujte na dokumente diakritiku a tlač QR kódu. 
        g) klepnite na “zavrieť”.
        h) klepnite na “Uložiť”.

5) Otvorte aplikáciu VRP 2 a prihláste sa do nej.
6) V menu (3 vodorovné čiarky vpravo hore) choďte do “Nastavenia”, “Nastavenie tlače” a nastavte si “Použiť mobilnú tlačiareň” na “Nie” a “Vyberte formát papiera” na A6.
7) Vyberte už existujúci doklad alebo vytvorte novy doklad.
8) Vyberte “Vytlačiť”.
9) V zozname tlačiarní vyberte “AP02V2 tlačiareň”.
10) Stisnite “Obrázok Tlačiarne” – tlač. Ak ste správne postupovali malo by Vám vytlačiť bloček.