fiškálna registračná pokladňa Datecs DP 50

Registračná pokladňa DATECS DP-50/F, s batériou, červená

DATECS DP-50/F

Fiskálna registračná pokladnica

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je malá, ľahká a prenosná registračná pokladnica so zabudovanou batériou, ktorá na jedno nabitie vytlačí až 80 000 riadkov.
249.00 bez DPH | 298.80 s DPH | Pridať do košíka
fiškálna registračná pokladňa so zabudovanou batériou, DATECS DP-50/F

Registračná pokladňa DATECS DP-50/F s batériou

DATECS DP-50/F

Fiškálna registračná pokladnica

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je malá, ľahká a prenosná registračná pokladnica so zabudovanou batériou, ktorá na jedno nabitie vytlačí až 80 000 riadkov.
249.00 bez DPH | 298.80 s DPH | Pridať do košíka
fiškálna registračná pokladňa Datecs DP 50

Registračná pokladňa DATECS DP-50/F+R, s batériou a čítacím zariadením, červená

DATECS DP-50

Fiskálna registračná pokladnica,

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je malá, ľahká a prenosná registračná pokladnica so zabudovanou batériou, ktorá na jedno nabitie vytlačí až 80 000 riadkov.
266.00 bez DPH | 319.20 s DPH | Pridať do košíka
fiškálna registračná pokladňa so zabudovanou batériou, DATECS DP-50/F

Registračná pokladňa DATECS DP-50/F+R, s batériou a čítacím zariadením

DATECS DP-50/F+R

Fiškálna registračná pokladnica

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je malá, ľahká a prenosná registračná pokladnica so zabudovanou batériou, ktorá na jedno nabitie vytlačí až 80 000 riadkov.
266.00 bez DPH | 319.20 s DPH | Pridať do košíka
fiškálna registračná poklanica DATECS MP-55B/F+R

Registračná pokladnica DATECS MP-55B/F + R, s čítacím zariadením, bez batérie

DATECS MP-55B/F + R

Fiškálna registračná pokladnica,

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je malá, výkonná registračná pokladnica s prehľadnou tlačidlovou klávesnicou. Pokladnica má v sebe zabudované čítacie zariadenie, ktoré umožňuje stiahnuť elektronický žurnál z pokladnice bez použitia počítača. Kvalitná a rýchla termotlačiareň tlačí účtenku na 57mm širokú termopásku. Možnosť evidovať až 3 000 položiek. Pokladnica má alfanumerický 2 x 16 znakový operátorský aj zákaznícky displej, má možnosť programovania z PC a vedie 4 tovarové skupiny. Pokladnica pracuje s napájacím adaptérom, pripojená do siete 220V. Batériu je možné dokúpiť aj neskôr, potom sa stáva pokladnica prenosnou. Batériu môže inštalovať len servisná organizácia. POUŽITIE: Vhodná do obchodných prevádzok, a do prevádzok s poskytovaním služieb všetkého druhu.
265.00 bez DPH | 318.00 s DPH | Pridať do košíka
fiškálna registračná poklanica DATECS MP-55B/F+R

Registračná pokladnica DATECS MP-55B/F + R, s čítacím zariadením, s batériou

DATECS MP-55B/F +R

Fiškálna registračná pokladnica,

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je malá, výkonná prenosná registračná pokladnica s prehľadnou tlačidlovou klávesnicou. Pokladnica má v sebe zabudované čítacie zariadenie, ktoré umožňuje stiahnuť elektronický žurnál z pokladnice bez použitia počítača. Kvalitná a rýchla termotlačiareň tlačí účtenku na 57mm širokú termopásku. Možnosť evidovať až 3 000 položiek. Pokladnica má alfanumerický 2 x 16 znakový operátorský aj zákaznícky displej, má možnosť programovania z PC a vedie 4 tovarové skupiny. POUŽITIE: Vhodná na stánkový a mobilný predaj a do prevádzok služieb všetkého druhu.
285.00 bez DPH | 342.00 s DPH | Pridať do košíka
fiškálna registračná poklanica DATECS MP-55B/F+R

Registračná pokladňa DATECS MP-55B/F, bez batérie

DATECS MP-55B/F

Fiškálna registračná pokladnica,

(certifikovaná podľa zákona 289/2008 Z.z.) je malá, výkonná registračná pokladnica s prehľadnou tlačidlovou klávesnicou. Kvalitná a rýchla termotlačiareň tlačí účtenku na 57mm širokú termopásku. Možnosť evidovať až 3 000 položiek, vedie 4 tovarové skupiny. Pokladnica má alfanumerický 2 x 16 znakový operátorský aj zákaznícky displej. Pokladnicu je možné naprogramovať z PC. Pokladnica pracuje s napájacím adaptérom, pripojená do siete 220V. Batériu je možné dokúpiť aj neskôr, potom sa pokladnica stáva prenosnou. Batériu môže inštalovať len servisná organizácia. POUŽITIE: Vhodná do obchodných prevádzok, a do prevádzok s poskytovaním služieb všetkého druhu.
249.00 bez DPH | 298.80 s DPH | Pridať do košíka
fiškálna registračná poklanica DATECS MP-55B/F+R

Registračná pokladňa DATECS MP-55BP/F + R, s čítacím zariadením, bez batérie

DATECS MP-55BP/F + R

Fiškálna registračná pokladnica,

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je malá, výkonná registračná pokladnica s prehľadnou tlačidlovou klávesnicou určená na úhradu pohľadávok s možnosťou naprogramovania maximálne 10 položiek. Kvalitná a rýchla termotlačiareň tlačí účtenku na 57 mm širokú termopásku. Pokladnica má 2-riadkový alfanumerický operátorsky aj zákaznícky displej so 16 znakmi v riadku. Pokladnicu je možné naprogramovať z PC. Pokladnica pracuje s napájacím adaptérom, pripojená do siete 220V. Batériu je možné dokúpiť aj neskôr, potom sa pokladnica stáva prenosnou. Batériu môže inštalovať len servisná organizácia. POUŽITIE: Vhodná na úhradu faktúr v hotovosti pre prevádzky, ktoré vystavujú prevažne faktúry, napr. pre prevádzky s internetovým obchodom a podobne.
229.00 bez DPH | 274.80 s DPH | Pridať do košíka
fiškálna registračná poklanica DATECS MP-55B/F+R

Registračná pokladňa DATECS MP-55BP/F + R, s čítacím zariadením, s batériou

DATECS MP-55BP/F + R

Fiškálna registračná pokladnica,

podľa zákona č. 289/2008 Z.z. je malá, výkonná prenosná registračná pokladnica s prehľadnou tlačidlovou klávesnicou určená predovšetkým na úhradu pohľadávok s možnosťou naprogramovania maximálne 10 položiek. Kvalitná a rýchla termotlačiareň tlačí účtenku na 57 mm širokú termopásku. Pokladnica má alfanumerický 2 x 16 znakový operátorský aj zákaznícky displej a má možnosť programovania z PC. Keďže má zabudovanú batériu, prevádzka je možná aj bez pripojenia cez adaptér. Na jedno úplné nabitie batérie dokáže pokladnica vytlačiť až 80 000 riadkov. Je vybavená čítacím zariadením. POUŽITIE: Vhodná na úhradu faktúr v hotovosti pre prevádzky, ktoré vystavujú prevažne faktúry, napr. pre prevádzky s internetovým obchodom a podobne.
249.00 bez DPH | 298.80 s DPH | Pridať do košíka
fiškálna registračná poklanica DATECS MP-55B/F+R

Registračná pokladňa DATECS MP-55BP/F, bez batérie

DATECS MP-55BP/F

Fiškálna registračná pokladnica,

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je malá, výkonná registračná pokladnica s prehľadnou tlačidlovou klávesnicou určená na úhradu pohľadávok s možnosťou naprogramovania maximálne 10 položiek. Kvalitná a rýchla termotlačiareň tlačí účtenku na 57 mm širokú termopásku. Pokladnica má 2-riadkový alfanumerický operátorský aj zákaznícky displej so 16 znakmi v riadku. Pokladnicu je možné naprogramovať z PC. Pokladnica pracuje s napájacím adaptérom, pripojená do siete 220V. Batériu je možné dokúpiť aj neskôr, potom sa pokladnica stáva prenosnou. Batériu môže inštalovať len servisná organizácia. POUŽITIE: Vhodná na úhradu faktúr v hotovosti pre prevádzky, ktoré vystavujú prevažne faktúry, napr. pre prevádzky s internetovým obchodom a podobne.
215.00 bez DPH | 258.00 s DPH | Pridať do košíka
Fiškálna registračná pokladňa DATECS MP-55L/F + R,

Registračná pokladnica DATECS MP-55L/F + R, s čítacím zariadením, bez batérie

DATECS MP-55L/F + R

Fiskálna registračná pokladnica,

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je univerzálna prenosná registračná pokladňa s veľkým prehľadným displejom pre pokladníka a kvalitnou odolnou klávesnicou. Kvalitná a rýchla termotlačiareň tlačí účtenky na 57 mm širokú termopásku. Možnosť nahodenia až 3 000 položiek. Pokladňa má možnosť programovania z PC, pripojenia snímača čiarového kódu, váhy DATECS a zásuvky. Operátorský aj zákaznícky displej je alfanumerický 2x16 znakov. Pokladnica vedie 8 tovarových skupín. Vhodná do menších predajní a prevádzok služieb všetkého druhu. V ponuke je varianta s batériou alebo bez batérie. Varianta s batériou umožňuje prevádzkovať pokladnicu bez nutnosti napojenia na adaptér. Na jedno úplné nabitie batérie dokáže pokladnica vytlačiť až 80 000 riadkov.
293.00 bez DPH | 351.60 s DPH | Pridať do košíka
Fiškálna registračná pokladňa DATECS MP-55L/F + R,

Registračná pokladňa DATECS MP-55L/F + R, s čítacím zariadením, s batériou

DATECS MP-55L/F + R,

Fiškálna registračná pokladnica,

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je univerzálna prenosná registračná pokladňa s veľkým prehľadným displejom pre pokladníka a kvalitnou odolnou klávesnicou. Kvalitná a rýchla termotlačiareň tlačí účtenky na 57mm širokú termopásku. Možnosť nahodenia až 3 000 položiek. Pokladňa má možnosť programovania z PC, pripojenia snímača čiarového kódu, váhy DATECS a zásuvky. Operátorský aj zákaznícky displej je alfanumerický 2x16 znakov. Pokladnica vedie 8 tovarových skupín. Vhodná do menších predajní a prevádzok služieb všetkého druhu. V ponuke je varianta s batériou alebo bez batérie. Varianta s batériou umožňuje prevádzkovať pokladnicu bez nutnosti napojenia na adaptér. Na jedno úplné nabitie batérie dokáže pokladnica vytlačiť až 80 000 riadkov.
313.00 bez DPH | 375.60 s DPH | Pridať do košíka
Fiškálna registračná pokladňa DATECS MP-55L/F + R,

Registračná pokladnica DATECS MP-55L/F, bez batérie

Fiskálna registračná pokladnica DATECS MP-55L (certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je univerzálna prenosná registračná pokladňa s veľkým prehľadným displejom pre pokladníka a kvalitnou odolnou klávesnicou. Kvalitná a rýchla termotlačiareň tlačí účtenky na 57mm širokú termopásku. Možnosť nahodenia až 3 000 položiek. Pokladňa má možnosť programovania z PC, pripojenia snímača čiarového kódu, váhy DATECS a zásuvky. Operátorský aj zákaznícky displej je alfanumerický 2x16 znakov. Pokladnica vedie 8 tovarových skupín. Vhodná do menších predajní a prevádzok služieb všetkého druhu. V ponuke je varianta s batériou alebo bez batérie. Varianta s batériou umožňuje prevádzkovať pokladnicu bez nutnosti napojenia na adaptér. Na jedno úplné nabitie batérie dokáže pokladnica vytlačiť až 80 000 riadkov.
279.00 bez DPH | 334.80 s DPH | Pridať do košíka
Fiškálna registračná pokladňa DATECS MP-55L/F + R,

Registračná pokladnica DATECS MP-55L/F, s batériou

DATECS MP-55L

Fiškálna registračná pokladnica,

(certifikovaná podľa zákona č. 289/2008 Z.z.) je univerzálna prenosná registračná pokladňa s veľkým prehľadným displejom pre pokladníka a kvalitnou odolnou klávesnicou. Kvalitná a rýchla termotlačiareň tlačí účtenky na 57mm širokú termopásku. Možnosť nahodenia až 3 000 položiek. Pokladňa má možnosť programovania z PC, pripojenia snímača čiarového kódu, váhy DATECS a zásuvky. Operátorský aj zákaznícky displej je alfanumerický 2x16 znakov. Pokladnica vedie 8 tovarových skupín. Vhodná do menších predajní a prevádzok služieb všetkého druhu. V ponuke je varianta s batériou alebo bez batérie. Varianta s batériou umožňuje prevádzkovať pokladnicu bez nutnosti napojenia na adaptér. Na jedno úplné nabitie batérie dokáže pokladnica vytlačiť až 80 000 riadkov.
299.00 bez DPH | 358.80 s DPH | Pridať do košíka

Čítacie zariadenie externé, k DATECS

Externé čítacie zariadenie umožňuje stiahnuť elektronický žurnál z registračnej pokladnice bez použitia počítača. Vhodné pre prevádzky kde nie je k dispozícii počítač, ako sú napríklad novinové stánky a podobne. Zariadenie musí byť napájané cez USB kábel z vonkajšieho zdroja, pričom môže byť pripojené buď na samostatný napájací zdroj s USB výstupom, alebo na iné zariadenie s USB výstupom (napr. notebook, počítač a pod.). Napájací USB kábel je súčasťou balenia, samostatný externý napájací zdroj s USB výstupom sa dodáva ako samostatná položka.
59.00 bez DPH | 70.80 s DPH | Pridať do košíka