Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme čoskoro kontaktovať.Fakturačná adresa

Dátum servisnej prehliadky: (návrh)

Typ pokladne: (podľa pokladničnej knihy)

E-mail:

Názov firmy:

IČO:

Mesto:

Kontaktná osoba:

Telefónne číslo:

Poznámka:

Súhlasím s vykonaním prehliadky